Go to profile
Publikt
Publikt's logotype

Publikt

Law, Government & Politics · Stockholm, Sweden

Publikt

Publikt ges ut av Fackförbundet ST och distribueras till förbundets medlemmar (63 % kvinnor, 37 % män) samt beslutsfattare, opinionsbildare och andra intresserade.
TS-kontrollerad upplaga: 89 300 exemplar (TS 2016).

I Publikt når du läsare som:
- Arbetar på statliga myndigheter som Arbetsförmedlin...
 Read more

Interests

Rekrytering, Upphandling, Statlig verksamhet, Statsförvaltning, Konferens

18-99
Age
37%
Males
63%
Females
Source: Own Survey